Projekt opakowań kostek rosołowych Kucharek, Prymat, Kucharek, Projekt opakowań, Packaging design, Food, Kostki rosołowe, Smaczny obiad Zobacz realizację Projekt opakowania CupFul, Kefir, USA, Projekt opakowania, Packaging design, Food, Produkty spożywcze, Zobacz realizację Projekty opakowań Aromatherapy, kosmetyki, cosmetics, projekty opakowań. packaging design, naturalne kosmetyki, natural Zobacz realizację Arabskie, Arabian, Food, Spożywcze, Projekt opakowania, Packaging design, Projekty opakowań Akaizhwan
Packaging design

Projektowanie opakowań to główne pole działalności w Studio Nobis...
Packaging design is the main field of Studio Nobis activity...

Packaging 3D visualizations

Projektowanie graficzne opakowań jest nierozerwalnie powiązanie z ich formą przestrzenną, dlatego...
Packaging graphic design is inherently linked to its spatial form...

Corporate identity

Projektujemy systemy identyfikacji wizualnej dla firm: począwszy od ...
We create corporate identity systems for companies ...

Packaging design

Projektowanie opakowań to główne pole działalności w Studio Nobis. Nasza specjalizacja to opracowanie szaty graficznej opakowań – ale realizujemy również bardziej kompleksowe projekty, obejmujące projektowanie strukturalne (tworzenie formy opakowania i przygotowanie siatki wykrojnika), kreacja brandu oraz komunikacji opakowań, wsparcie promocji produktu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu opakowań z branż FMCG, farmaceutycznej (OTC, RX, suplementy diety) elektronicznej oraz kosmetycznej. Nasi klienci mogą liczyć na szerokie wsparcie, zarówno konsultingowe – doradzamy i odradzamy, śledzimy trendy – jak i technologiczne – finalnie przygotowujemy projekty do druku we wszystkich standardowych technikach druku.

Packaging design is the main field of Studio Nobis activity. Our specialization is packaging graphic design – but we also work on more complex projects, covering the structural design (creation of form and preparation keylines), creation of brand, packaging communication and product promotion support. We have many years experience in designing packages of different trades: FMCG, pharmaceutical (OTC, RX dietary supplements), electronics and cosmetics. Our clients may always count on our wide support, both on consultancy – we advise and dissuade, we follow market trends – and techlogical – we prepare final files for print on every standard formats.

Przykładowe realizacje / Sample designs:
Kucharek
Delicadore
INKA
CupFul Kefir

Packaging 3D visualizations

Projektowanie graficzne opakowań jest nierozerwalnie powiązanie z ich formą przestrzenną, dlatego w swojej działalności wychodzimy z założenia, że nasz Klient musi mieć możliwość obejrzenia przestrzennej postaci produktu już na wczesnych etapach projektowania. Dysponujemy narzędziami i możliwościami pozwalającymi na wizualizację dowolnych opakowań w najwyższej, fotorealistycznej jakości. Realizujemy specjalne zamówienia na cyfrowe mock-upy produktów, nierzadko w wysokich rozdzielczościach.

Packaging graphic design is inherently linked to its spatial form. That is why in our work routiness we assume that our client must have a possibility to see the 3D form of final product from the early stages of project. Tools and capabilities allow us to visualize any kind of packages in a highest, photorealistic quality. We provide special orders for digital mock-ups of products, often at very high resolutions.

Corporate identity

Projektujemy systemy identyfikacji wizualnej dla firm: począwszy od logotypu wraz z księgą znaku, poprzez materiały BTL, na oznaczeniach floty samochodowej i gadżetach skończywszy. Wierzymy że tworzenie identyfikacji to prawdziwe studium klienta. Ponieważ każdy przypadek jest inny, każde zlecenie traktujemy całkowicie indywidualnie – uważnie słuchamy oczekiwań, badamy warunki środowiskowe, określamy cele i tworzymy założenia. Dopiero wówczas przystępujemy do kreacji – sprawdzamy dziesiątki możliwości, zanim przedstawiamy te najlepsze i najtrafniejsze.

We create corporate identity systems for companies: starting from logo along with its manual, through stationary, BTL, fleet signage and ending on gadgets. We believe, that creating identity is a true study of the client. Because each case is different, every order is treated completely individually – we carefully listen to expectations, examine environment conditions, we set goals and define assumptions. Only then we proceed to creation – check dozens of possibilities before we present the best and most relevant.

Graphic design

Poprzez projekt graficzny nadajemy naszej pracy kształt i formę, jaką przyjmie finalny produkt i jego komunikat skierowany do klienta. Jest punktem centralnym każdej naszej realizacji – od projektu wizytówki po projekt złożonej linii opakowań. Ponieważ jest to niezwykle ważny etap, kładziemy na niego bardzo duży nacisk – studiujemy otoczenie rynkowe produktu / usługi i zaprzęgamy całe know-how z dziedziny trendów, kolorystyki, typografii, fotografii, ilustracji, psychologii… i wielu innych. Zawsze stawiamy na lekkość i przejrzystość, na stworzenie odpowiednich kontrastów i czytelności. Uważamy, że sztuką jest umiejętne wykorzystanie i połączenie właściwych elementów, które dadzą efekt, który zadowoli nie tylko naszego klienta, ale przede wszystkim jego target.

Through graphic design we give our works a shape and form, that the will receive the final product and its comunication to the customer. It is the central point of each of our realization – from designing a business card, to a complex line of packaging. Since this is an extremely important step, we put on it a very large focus – we study the market and shelve environment of the product / service ant we hire all the know-how on trends, colors, composition, typography, photography, illustration, psychology… and many others. Always focusing on lightness and clarity, creating the right contrasts and legibility. We know that it is kind of art to skilfully use and combine the right elements, which will give an effect that will satisfy not only our customers, but primarily – its target.

Logo, naming

W swoim dorobku mamy także kilka udanych kreacji marek, ale nie aspirujemy do miana agencji brandingowej. Swoje działania w dziedzinie tworzenia marek nazywamy “małym brandingiem”. Z powodzeniem zajmujemy się pracą nad markami własnymi i tymi o mniejszym zasięgu. Jego największą zaletą jest wysoki współczynnik efektów do poniesionych nakładów finansowych.

In our achievements, we also have a number of successful brand creations, but we do not aspire to become a full-time branding agency. Our activity it this field we used to call a “little branding”. We successfully deal with work on subbrands and those on a smaller scale. The biggest advantage is the high ratio of effects to financial outlays.

Illustrations

Kreacja opakowań często wymaga stworzenia stylizowanych ilustracji. Ilustracje wiążą się z pewnymi branżami – jak na przykład w przypadku produktów dla dzieci, gdzie często konieczna jest kreacja postaci, z którymi będą utożsamiać się najmłodsi odbiorcy; jednak nie są to jedyne przypadki. Ilustracja wymagana jest również w produktach dla dorosłych – w wizualizacjach produktowych, czy np. stylizacjach starodruków, ale także przy niektórych projektach znaków firmowych. Większość ilustracji wykonujemy w ramach naszego studia, jeśli wymagane jest większe zróżnicowanie stylu, posiadamy również zaplecze zewnętrznych ilustratorów.

Designing packages requires often creating stylized illustrations. Illustration are associated with certain industries – such us in the case of products for children, which often needs creations of characters that will be identified by the youngest recipient, however, these are not the only cases. Illustration is also required in product for adults – in a product visualizations, or old print stylizations, but also in some cases of trade mark designs. Most of our illustrations are made in out studio, where wider diversity of style required, we also have a support of cooperating freelance illustrators.